zpět na výpis článků

Provětrávané základové desky


Základové konstrukce desky a suterénního zdiva musí plnit funkci dokonalého oddělení stavby od geologického podloží, tzn. základových hornin a zemin. Důležité je, aby do dalších konstrukcí a vrstev spodní stavby nepronikala voda, vlhkost a půdní plyny vč. radonu a metanu apod., které se vyskytují v každém typu geologického podloží nebo základových vrstev.

Provětrávaná systémová dutina uvnitř základové desky nad terénem nebo i v suterénu / sklepě /, vytvořená systémem tvarovek, profilovaných desek nebo folií s nopy výšky minimálně 40 mm / MODULO, SOLIDO, DESAN, IGLU, LITHOPLAST, GUTTA, DELTA…. /, vytváří s odvětrávacími event. v aktivní variantě s odtahovými průduchy prostor, který vlhký vzduch s půdními plyny / radon, metan, … / konvekčním prouděním odvede mimo objekt.

Provětrávaná plocha je současně hydroizolací a v potřebných případech i protiradonovou izolací.

Vzduchové izolace vylučují náklady na dodatečné opravy poškození a defektů staveb vzniklé vlhkostí a vodou. Tím je zajištěna trvale udržitelná kvalita a funkčnost stavby.

zpět na výpis článků
Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )