Měření vzduchotěsnosti staveb


Neprůvzdušnost / jinak též průvzdušnost či vzduchotěsnost / každého objektu např. rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, školského a předškolského zařízení, administrativní budovy, komerční budovy, výrobní haly nebo budovy ve veřejném zájmu, je zajišťována spojitou vzduchotěsnou vrstvou s těsným provedením napojených konstrukcí a stavebními otvory oken, dveří, vzduchotechnických a jiných technologických rozvodů. Uvedená vzduchotěsná rovina chrání objekt před vlivem vlhkosti, která se šíří přes jakoukoliv netěsnost v konstrukci, ale zejména před zvýšenou tepelnou ztrátou, tj. před zvýšenými náklady na vytápění.

Co je Blower door test ?

Jedná se o jednu z diagnostických metod, kterou se stanovuje těsnost staveb prostřednictvím tlakového spádu. Měření je založeno na stanovení množství / objemu / vzduchu, který uniká přes všechny netěsnosti v obálce / plášti / objektu. Do rámu nejlépe vstupních dveří / případně balkonových dveří / se osadí speciální vzduchotěsná folie s otvorem pro ventilátor, kterým se vytvoří v objektu tlakový rozdíl 50 Pa / podtlak nebo přetlak /, odpovídá tlaku, který vzniká při síle větru asi 10 až 13 m/s v exteriéru předmětného objektu. Jinými slovy ve vašem rodinném domě navodíme situaci, která je běžná pro aktivizaci všech netěsností, kterými utíká teplo. Po dosažení uvedeného tlakového rozdílu se změří hodnota množství vzduchu, který musí ventilátor přesunout z objektu do exteriéru / měření při podtlaku 50 Pa / nebo naopak z exteriéru do objektu / měření při přetlaku 50 Pa /. Stejné množství vzduchu tedy prostupuje přes netěsnosti v konstrukcích domu, tj. přes podlahu, obvodové stěny, střechu, okna, dveře a technologické prostupy v konstrukcích /.
Jinými slovy se stanoví intenzita výměny vzduchu n50 / h-1/ celého objektu se všemi jeho netěsnostmi při tlakovém rozdílu 50 Pa dle ČSN EN 13 829.

Jinými slovy se stanoví intenzita výměny vzduchu n50 / h-1/ celého objektu se všemi jeho netěsnostmi při tlakovém rozdílu 50 Pa dle ČSN EN 13 829.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )