Energetická úspornost bydlení


Když jdete koupit nový elektrospotřebič nebo nové auto, převážně dáte dle energetického štítku přednost energeticky úsporným spotřebičům a dle nízké spotřeby nafty či benzínu úspornému autu. Proč nedáváte i v případě rekonstrukce stávajícího domu nebo při novostavbě rodinného domu přednost energeticky úspornému řešení? Neřešte pouze vnější vzhled a vnitřní uspořádání přestavovaného nebo nově stavěného domu. Řešte energetickou náročnost ve svém domě a nedovolte, aby jste platili velké peníze za teplo a energie! Velmi dobré, zejména svým novým provedením nebo optimální úpravou, energeticky úsporné domy jsou v současnosti dlouhodobě nejlepším ekonomickým řešením. Takový úrok nezískáte od žádné banky nebo finanční instituce. Jako investoři a stavebníci se nenechte přemluvit ke „standardnímu„ řešení, které není většinou optimální. Stavějte a přestavujte své domy s použitím aktuálních znalostí a technologií. Materiály typu IPA, polystyren, cihla, ale i beton jsou již dávno překonané a patří do historie. Neplýtvejte penězi jako před 20 lety! Stavějte a přestavujte své domy jinak než zvykově a současně lépe než obvykle! Využívejte odborných znalostí a na českém stavebním trhu dostupných stavebních materiálů a technologií.

Energetickou náročnost budovy charakterizuje u stávajících staveb množství energie skutečně spotřebované zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vnitřního prostředí větráním nebo klimatizací a na osvětlení. U novostaveb rodinných a bytových domů a jiných budov se množství energie stanovuje výpočtem podle požadavků na standardizované užívání objektu.

Ceny energií rok od roku neustále rostou a určitě již nikdy nepoklesnou. Vše se zdražuje, elektrika, plyn, voda i odpad. Největší pravidelně se opakující výdajovou položku ve vašem rozpočtu tvoří každoročně desítky až v některých případech stovky tisíc korun za vytápění a provoz vašeho domu. Přibližně polovina nákladů průměrné domácnosti připadá na elektřinu a plyn. Zejména rostoucí ceny plynu jsou hlavním důvodem růstu nákladů domácnosti v posledních osmi letech. V roce 2004 se odhadovalo, že cena ropy v roce 2010 bude 23 dolarů za barel. V roce 2011 došlo k zpřesnění odhadu ceny ropy na 80 dolarů za barel. V současnosti, tj. v roce 2012 je realitou 110 dolarů za barel ropy Brent.

Energeticky úsporné, nízkoenergetické až pasivní domy nebo nově také domy s téměř nulovou spotřebou, na rozdíl od zatím neřešených stávajících budov a bohužel i nově vznikajících novostaveb, mají nízkou až velmi nízkou spotřebu energie. Oproti stávajícím domům, které byly postaveny v době, kdy jejich energetická náročnost investora ani uživatele příliš nezajímala, spotřebují i desetkrát méně energie, při současném zajištění vysokého komfortu bydlení v zimě i v létě. V porovnání s tradičními běžně stavěnými novostavbami, které splňují současné platné normy, činí tato úspora až 85 %. Jak se toho dosáhne?

Koncepce energeticky úsporného domu je velmi jednoduchá. Důležitou zásadou je nevpustit téměř žádné teplo ven a přitom maximálně využít všechny tepelné zisky, které jsou k dispozici. Tepelnými zisky se rozumí sluneční záření přes prosklené plochy oken a dveří a zisky z vnitřních zdrojů, jako jsou např. elektrické spotřebiče a samotní uživatelé /tzv. metabolické teplo/. Tím dochází k výraznému snížení výkonu zdroje, objemu technologií i celkové závislosti objektu na dodávkách energie. Také otopný systém se může zásadně změnit, a to buď, že se „tradiční„ otopný systém provozně sníží výkonem např. novým topným médiem nebo jej lze zcela /většinou u pasivní novostavby/ vypustit a vytápět např. ohřátým vzduchem vzduchotechnikou s rekuperací v kombinaci s podlahovým nízkoteplotním vytápěním.

Snížení spotřeby tepla na vytápění u energeticky úsporných domů by nebylo možné bez vysoce kvalitního zateplení podlah, stěn, stropů a střechy s přerušením tepelných mostů. Materiálem a montáží kvalitně izolované konstrukce rodinného domu přináší současně vnitřní tepelnou pohodu na rozdíl od běžných neizolovaných nebo nedostatečně „zvykově„ např. EPS polystyrenem či minerální vatou tl. 100 až 150 mm izolovaných staveb s chladnějšími vnitřními povrchy podlah a stěn.

Okna s rámy a zejména vhodným zasklením /dnes se již doporučuje trojsklo s náplní/ pro energeticky úsporné novostavby a úspornější stávající domy se také významně podílí na potřebě vytápění domácností, proto je potřeba okna správně navrhnout.

Základním požadavkem k zajištění kvality vnitřního vzduchu ve vnitřním prostředí je větrání. Úkolem větracího systému, a to buď přirozeného nebo nuceného, je zajistit hygienické požadavky. V tomto ohledu se v obytném prostředí jedná především o odvod škodlivin z větraného prostoru (vlhkost, CO2, škodliviny vznikající při vaření, radon apod.).

Využije-li se všech dostupných zdrojů energie ve vytápěcí technice a vzduchotechnice a dodržíme-li smysluplné zásady při návrhu staveb, pak budeme celkově snižovat energetickou náročnost staveb. V dnešní době již umíme „pasivovat„, tzn. řešit optimálně energeticky jak novostavby, tak i stávající objekty, řešením v oblasti techniky a architektury jsou energeticky úsporné stávající objekty až energeticky soběstačné novostavby s takřka nulovou spotřebou energie, které vznikají jako výsledek odborných řešení z oblasti energetiky, ekologie, ekonomiky, architektury, stavební fyziky a dalších oborů.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )