Radonový program


Usnesením vlády České republiky byl schválen meziresortní projekt, který má za cíl efektivně snížit narůstající počet úmrtí na rakovinu plic způsobenou ionizujícím zářením radonu a jeho dceřiných produktů. Cílem je vyhledat a ozdravit co nejvíce zejména rodinných domů s vysokou koncentrací radonu.

Ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, tzn. hlavně z inhalace radonu v rodinných domech, bytech, školách, ale i v jiných veřejných budovách je hlavní složkou ozáření lidí, které podstatně převyšuje průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů záření v lékařství a průmyslu, tedy i v jaderných elektrárnách.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )