zpět na výpis článků

Reference


Vedení společnosti -
Mgr. Michal Sochor

MGr. Michal Sochor

Majitel a jednatel firmy RADONtest s.r.o. je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika se zaměřením na užitou geofyziku, kde v roce 1988 získal titul Mgr. magistr.

V letech 1989 až 1991 pracoval jako samostatný geofyzik ve společnosti Geofyzika s.p. Brno.

V roce 1994, po získání zkušeností v oblasti finančního trhu, ekonomiky a stavebnictví, založil a od té doby vede společnost RADONtest s.r.o.

 
ODBORNOST

 

 • 1995 - Osvědčení „PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB PROTI ÚČINKŮM RADONU„

 • 2003 - Odborná způsobilost„ SVÁŘEČ PLASTŮ PRO SVAŘOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH A PLYNOTĚSNÝCH FOLIÍ„

 • 2004 - ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, vydal SÚJB • 2006 - AUTORIZACE k měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a k měření radonového indexu pozemku, vydal SÚJB

 • 2011 - Osvědčení „NAVRHOVÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ„ , vydalo Centrum pasivního domu

 • 2011 - Osvědčení o absolvování semináře „SMĚŘOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV„ ,vydala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

   


 

REFERENCE

 

 • Firma provedla od svého vzniku v přibližně 17 000 případech měření radonu na pozemcích a v objektech po celé ČR, dále ve stovkách případů jsme u závadných objektů převážně rodinných domů, školských a předškolských zařízení realizovali úzce specializovaná diagnostická měření, která jsou podkladem pro návrh cílených, efektivních a zejména dostatečně účinných protiradonových opatření.
 • Vypracovali jsme za dobu svého působení na stavebním trhu návrhy a projekty protiradonových opatření pro tisíce staveb převážně rodinných a bytových domů.
 • V návaznosti na radonové diagnostiky jsme ve stovkách rodinných domů v okresech Třebíč, Jihlava, Tábor, České Budějovice, Znojmo, Olomouc, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Děčín realizovali velmi účinné systémy protiradonových opatření se státní dotací od MF ČR.
 • V letech 1994 až 1995 jsme realizovali sběr radiodiagnostických dat a následné měření radonu expresní týdenní metodou v desítkách obcí okresu Třebíč jako grantovou zakázku pro Státní zdravotní ústav v Praze.
 • Spolupracujeme s předními odborníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany, dále jsme v kontaktu s pracovníky MF ČR a s odbornými referenty krajských úřadů v oblasti radonového programu.
 • V posledních dvou letech rozvíjíme svoje činnosti v oblasti výstavby a rekonstrukce energeticky úsporných budov.
 • Od srpna roku 2011 působíme ve vlastním nově vybudovaném sídle firmy s potřebným logistickým zázemím.
zpět na výpis článků
Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )