MĚŘENÍ RADONU

Novostavby, přístavby, změny staveb, tedy i rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, veřejných budov a obecně staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být preventivně chráněny proti pronikání radonu zejména z geologického podloží.

Měření radonu na pozemku dokládá stavebnímu úřadu ten, kdo navrhuje umístění takové stavby /projektant/ nebo kdo žádá o stavební povolení nebo ohlášení takové stavby nebo její změny /stavebník, investor, developer/.

Stavební úřad dle výsledku měření a jeho vztahu k předmětné stavbě nebo její změně nařídí, kdy projektová dokumentace MUSÍ obsahovat návrh, tzn. autorizované nadimenzování a výpočet ochrany proti radonu dle ČSN 73 0601.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:


Formulář - Poptávka

Firma
Titul, jméno, příjmení
Adresa, město, PSČ
TelefonE-mail
Místo stavby (město nebo obec)Okres
Měření radonu na stavebním pozemku (zvolte účel měření)
Katastrální území Číslo parcely
novostavba rodiného domu nebo jiného objektu
půdorys objektu v m2 půdorys suterénu v m2
bez suterénu
přístavba rodiného domu nebo jiného objektu
rekonstrukce rodiného domu nebo jiného objektu
jiný důvod
Příloha - např. projektová dokumentace
Podlahové vytápění

 

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )