Realizace protiradonových opatření


Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká samovolným rozpadem uranu /radia/ v horninách a zeminách geologického podloží. Tlak vzduchu uvnitř vašeho domu je obvykle nižší než tlak vzduchu v horninách a půdě pod a okolo vašeho domu. Uvedený tlakový rozdíl se ve vašem domě chová jako vakuum. Tento podtlak přes praskliny, trhliny, netěsné instalace a jiné netěsnosti v základové konstrukci podlah a zdiva přímo nasává půdní vzduch s radonem do uzavřených prostor vašeho domu.

V České republice je půdní radonový plyn hlavním zdrojem zvýšené hladiny radonu v domácnostech, školách a na pracovištích. Radon je rakovinotvorný radioaktivní plyn, který odhadem každý rok v České republice způsobuje stovky až tisíc úmrtí na rakovinu plic. Pokud kouříte a doma nebo na pracovišti máte vysokou hladinu radonu, tak riziko vzniku rakoviny plic je velmi vysoké!

Není známá hodnota koncentrace radonu, pod kterou by radon nepřinášel žádné riziko. Čím je koncentrace radonu nižší, tím je i riziko rakoviny plic nižší!

Největší záludností a zákeřností radonu, a tedy největším nebezpečím pro člověka jsou jeho vlastnosti. Radon není cítit, není viditelný ani není jinak lidskými smysly postihnutelný.

Jediným způsobem, jak zjistit přítomnost radonu a výši jeho koncentrace v domě, škole nebo na pracovišti, je provést jeho měření.

 


Pokud je měřením radonu ve vašem domě, škole nebo pracovišti zjištěna hodnota 150 až 400 Bq/m3, doporučujeme řešit problém radonu nenákladnými opatřeními, která povedou ke snížení stávající hodnoty pod 150 Bq/m3.

Pokud je měřením radonu ve vašem domě, škole nebo pracovišti zjištěna hodnota nad 400 Bq/m3 je žádoucí pro vaše zdraví řešit problém radonu takovými opatřeními, která povedou ke snížení hladiny radonu výrazně pod hodnotu 400 Bq/m3. V případě školských a předškolských zařízení lze požádat a následně využít STÁTNÍ DOTACE MF ČR!

Pokud je měřením radonu ve vašem domě, škole nebo pracovišti zjištěna hodnota nad 1000 Bq/m3 je téměř povinností pro vaše zdraví řešit problém radonu takovými opatřeními, které povedou ke snížení hladiny radonu výrazně pod hodnotu 400 Bq/m3. V případě rodinných domů lze požádat a následně využít STÁTNÍ DOTACE MF ČR!


Firma RADONtest s.r.o. je jediný subjekt úzce specializovaný na komplexní radonový program v ČR. Zejména v oblasti ozdravování nebo jinými slovy odradonování zasažených a „zamořených„ objektů, není jiné firmy v ČR, která by problém řešila tzv. na klíč od měření, projektu až po realizaci protiradonových ozdravných opatření ve stávajících objektech.

Od svého vzniku jsme v rámci celé ČR provedli s velmi vysokou účinností protiradonová opatření ve stovkách převážně stávajících rodinných domů.

Každý ozdravený objekt předáváme jeho uživateli s průkazným měřením radonu, které nezpochybnitelně potvrzuje trvale vysoce účinná protiradonová opatření.

V případech, kdy majitel objektu obdržel od MF ČR státní dotaci na protiradonová opatření, byla naše firma detailně, zkontrolována měřením radonu tzv. expertní skupinou Státního ústavu radiační ochrany /dále SURO/ s pozitivním stanoviskem účelně vynaložených „státních„ financí.

Kladné reference na firmu RADONtest s.r.o. v uvedené problematice můžete obdržet u předních specialistů SÚJB a SÚRO a taktéž u referentů krajských úřadů, kteří se zabývají problematikou vyhledávání a ozdravování rizikových objektů.


PROČ SE VYPLATÍ INVESTOVAT DO OZDRAVENÍ OBJEKTU?

Snížením koncentrace radonu v domě, bytě, škole, školce nebo na pracovišti již pod hranici 400 Bq/m3 se výrazně sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny plic u jeho uživatele.

● Na každých 100 Bq/m3, o které se nám podaří snížit stávající koncentraci radonu v objektu, klesá okamžitě riziko vzniku rakoviny plic od radonu o 15%, tzn. když snížíte původní koncentraci radonu 1000 Bq/m3 na hodnotu např. 300 Bq/m3, tak klesne riziko rakoviny plic o 105%!!!

● Při nižších hladinách radonu pod 600 Bq/m3, resp. 400 Bq/m3 lze některá i finančně nenáročná ozdravná opatření provést svépomocí a okamžitě, ale musíte vědět, jak a co má smyl a význam pro snížení radonu v objektu. Tedy neváhejte, kontaktujte nás a my Vám na základě získaných diagnostických informací a našich mnohaletých zkušeností vypracujeme projekt protiradonových opatření, která budou „šitá na míru„ pro Váš objekt!

● Při vyšších hladinách, většinou nad 600 Bq/m3, resp. 400 Bq/m3 je potřeba návrh – projekt protiradonových ozdravných opatření, ale zejména jeho realizaci zadat profesionální firmě, která má za sebou mnoho úspěšných realizací s vysokou účinností snížení hladin radonu. Tímto Vám jako snad jediná firma v ČR nabízíme své nejen teoretické, ale i při zpětné vazbě kvalitou prověřené praktické zkušenosti!

● Některé zejména EXTERIER metody POO lze realizovat během jednoho týdne bez zásahu do interiéru objektu a bez obtěžování uživatelů domu nebo jiného objektu!

● Snižování koncentrace radonu větráním je neúčinné a energeticky zásadně náročnější než provoz ozdravného opatření, přesněji než cyklický provoz speciálního ventilátoru při pouhém výkonu 40 až 70 W!

● Ozdravením domu při snížení hladiny radonu v domě se zvýší cena nemovitosti!

● V mnoha případech můžete na protiradonová ozdravná opatření získat státní příspěvek, pro rodinné domy až 150 000 Kč a pro budovy ve veřejném zájmu až 2 500 000 Kč!!!

KDY POUŽÍT ŘÍZENOU VENTILACI VNITŘNÍHO VZDUCHU?

● Centrálně řízená vzduchotechnická jednotka s mírně přetlakovou ventilací vnitřního vzduchu je nejúčinnější pro případ, že zdrojem radonu v objektu je stavební materiál, který se z technických a statických důvodů nedá z objektu odstranit. Pokud je vzduchotechnická jednotka realizována s tzv. rekuperací, tj. se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, tak se navíc ušetří i náklady na vytápění objektu!

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )