Co je výstupem termovizního měření


Výstupem termovizního měření jsou tzv. termogramy – termovizní nebo také infračervené snímky.

Jak vše funguje ?

Termovize pracuje na principu zjišťování tepla uvolňovaného sáláním. Teplo / infračervené záření / je pro lidské oko neviditelné. Z tohoto důvodu používáme tzv. termokameru, která je schopná uvedené záření zachytit a přiřadit naměřeným teplotám barevnou škálu. Z uvedeného barevného spektra již pouhým okem můžeme rozeznat místa s odlišnou teplotou.

Výstupem je obrázek se spektrem barev, kterým odpovídají povrchové teploty měřených stavebních konstrukcí a jejich prvků nebo předmětů / termogram /. Na snímku je uvedená stupnice s rozložením detekovaných teplot.

Z důvodu docílení výrazného kontrastu teplot se vždy vyhodnotí nejchladnější a nejteplejší místo v záběru / snímku / a hodnoty mezi oběma místy se rovnoměrně rozdělí do celého spektra barev.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )