Základní zásady navrhování protiradonových opatření

Cílem ochrany staveb proti radonu je zajistit, aby objemová aktivita radonu /dále OAR/ v každé místnosti pobytového prostoru, stanovená průkazným měřením, byla menší než směná hodnota OAR, přesněji 200 Bq/m3 v případě novostaveb a 400 Bq/m3 v případě stávajících staveb.

Opatření proti radonu se posuzuje komplexně, zejména s ohledem na stavební fyziku, tepelnou techniku a kapacitu stavby, hydroizolační ochranu stavby, vzduchotěsnost obálky objektu apod.

 

Nyní můžete pokračovat na tyto kategorie:

Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )