Reference
Vedení společnosti -
Mgr. Michal Sochor

MGr. Michal Sochor

Majitel a jednatel firmy RADONtest s.r.o. je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika se zaměřením na užitou geofyziku, kde v roce 1988 získal titul Mgr. magistr.

V letech 1989 až 1991 pracoval jako samostatný geofyzik ve společnosti Geofyzika s.p. Brno.

V roce 1994, po získání zkušeností v oblasti finančního trhu, ekonomiky a stavebnictví, založil a od té doby vede společnost RADONtest s.r.o.

 
ODBORNOST

 

  • 1995 - Osvědčení „PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB PROTI ÚČINKŮM RADONU„

  • 2003 - Odborná způsobilost„ SVÁŘEČ PLASTŮ PRO SVAŘOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH A PLYNOTĚSNÝCH FOLIÍ„

  • 2004 - ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, vydal SÚJB  • 2006 - AUTORIZACE k měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a k měření radonového indexu pozemku, vydal SÚJB

  • 2011 - Osvědčení „NAVRHOVÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ„ , vydalo Centrum pasivního domu

  • 2011 - Osvědčení o absolvování semináře „SMĚŘOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV„ ,vydala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

   


 

REFERENCE

 

    zavřít okno