zpět na výpis článků

Co je to AIR izolace?


Technologie, která využívá působení přírodních, energetických toků vyvolaných změnami tlaku, teplot a proudění vzduchu k trvalému odstraňování vlhkosti ze staveb.


Jak vytvoříme AIR izolaci ?

Princip je jednoduchý, u podlah nebo základů položíme na výškově vyrovnanou plochu s geotextílií systémové tvarovky, desky nebo nopované folie a doplníme systémem odvětrávacích případně odtahových průduchů se speciálním ventilátorem. Uvedenou systémovou dutou konstrukci přebetonujeme do 50 mm betonovou mazaninou s výztuží.

Rozsah použití

K nejstarším metodám a v současnosti systémově velmi účinným sanačních protivlhkostních opatření patří izolace pomocí vzduchových ventilačních dutin a odsávacích vrtů. Tzv. AIR izolace jsou vhodné zejména při provádění rekonstrukcí vlhkých staveb, ale lze je s jejich multifunkčním použitím aplikovat i při výstavbě nových základových desek a suterénů.

Nejúčinnější řešení je založeno na vytvoření celoplošných nebo alespoň liniových dutin a průduchů v podlahových konstrukcích tak, aby byl zajištěn pohyb vzduchu s odvodem vlhkosti a půdních plynů mimo objekt do vnější atmosféry.

Podstatnou součástí návrhů sanace objektu z hlediska vlhkosti je posouzení vlivu vlhkosti, která proniká z ploch podlah a zdiva. Zvýšená vlhkost podlah a zdiva negativně ovlivňuje vnitřní mikroklima, tzn. životní prostředí.

Pokud bychom chtěli podlahu a zdivo ve stávajícím objektu utěsnit např. dodatečnou hydroizolací můžeme celkový stav konstrukcí výrazně zhoršit.

Zvykové a tradičně navrhované úpravy jsou většinou tzv. bludným kruhem.

„ Utěsníme-li podlahy vloženou účinnou hydroizolací, zvýšíme zavlhání svislých konstrukcí zdiva. „

„ Utěsníme-li stěny zdiva proti vzlínající vlhkosti, způsobíme zvýšené zavlhání podlah. „


Vzduchové ventilační „ AIR „ izolace umožňují :

● trvalé vysoušení stávajících staveb i novostaveb

● aplikaci protivlhkostních izolací bez zásahu do nosných konstrukcí staveb

● vlhkostně-statickou stabilizaci základů objektů

● zvýšit dlouhodobou trvanlivost a životnost staveb

● plynulé a řízené odvádění vlhkosti / ale i jiných plynů např. radonu, metanu apod. / ze spodní stavby do vnějšího ovzduší

zpět na výpis článků
Ochrana osobních údajů + cookies souhlas ( Cookie nastavení )