zpět na výpis článků

Poptávka


Prosím, zašlete nám:

●Místo stavby, katastrální území nebo event. adresu

●Číslo parcely

●Kopii protokolu o stanovení radonového indexu na pozemku

  nebo alespoň hodnotu tzv. Q3 objemové aktivity radonu a plynopropustnost zemin

●Půdorysy a řezy všech kontaktních podlaží s geologickým podložím

●Řezy /pokud jsou k dispozici/

●Sdělte nám, zda bude v kontaktní konstrukci podlahové vytápění

●Jméno, příjmení, zasílací adresu

● Kontaktní telefon, e-mail

My Vám dle velikosti, složitosti izolované konstrukce a místa stavby nadimenzujeme, a to případně s potřebným výpočtem tloušťky hydroizolace proti radonu dle ČSN 73 0601 optimální cenou a účinností dostat dostatečnou izolaci proti vlhkosti, vodě a případně i radonu!

V případě, že máte zájem pouze o prodej a dodání izolačního materiálu na stavbu nabídneme Vám velmi zajímavé ceny i ceny s možným dovozem izolací přímo na Vaši stavbu.

 


Nad 400 m2 odebrané izolace je doprava po celé ČR ZDARMA! V případě, že dojednáte odběr izolací nebo kompletní dodávku izolací s montáží např. pro souseda, můžeme Vám poskytnout výrazné slevy!


 

zpět na výpis článků