zpět na výpis článků

Hydroizolační fóliové systémy pro spodní stavby rodinných domů a jiných objektů


Naše firma používá pro izolace spodních staveb termoplastové fólie, které jsou vyrobené za přísné kontroly kvality pomocí speciální technologie převážně z měkčeného polyvinylchloridu /dále mPVC/ nebo z polyetylénu /dále PE/. Jedná se o materiály špičkové evropské úrovně, jako jsou značky STAVOFOL, GEOPLAN, ALKORPLAN, FATRAFOL, FOLGAM, SIKAPLAN apod.

Použití hydroizolačních folií díky jejich elasticitě, mechanické odolnosti a životnosti je vhodné nejen pro základové desky, ale i členité suterénní konstrukce rodinných domů, kde je důležité dokonale opracovat jednotlivé detaily spodní stavby jako jsou prostupy instalací, šachty, rohy a kouty.

Uvedené termoplastové systémy lze provádět většinou v jedné multifunkční vrstvě fólie nebo při zvýšení odolnosti a záruky např. proti tlakové vodě ve dvou vrstvách fólie s kontrolními sektory.

Uvedené systémy jsou spolehlivě odolné proti vlhkosti, vodě, radonu, metanu, půdním plynům a výluhům ze stavebních materiálů nebo základových zemin.


Charakteristika a přednosti termoplastových fóliových izolací

● VŽDY možná nižší cena ve srovnání s asfaltovými izolacemi, a to i při jejich realizaci svépomoci!

● předpokládaná životnost 100 roků, a to na rozdíl od asfaltových izolací, které mají životnost do 20 roků

● odolnost proti stárnutí, kořenům a zejména proti přetržení a proražení při stavebních pracích a sedání stavby

● špičková flexibilita i za nízkých teplot vnější atmosféry, výborná svařitelnost spojů horkovzdušným automatem nebo ručním přístrojem a možnost dokonalého opracování všech detailů spodní stavby

● při použití horkovzdušného automatu se dosáhne nejvyšší možné kvality spoje, a to ve dvojitém sváru

● časově rychlá a spolehlivá montáž v jedné vrstvě bez nutné penetrace u asfaltových lepenek

● možnost průkazné kontroly spojů a těsnosti detailů na rozdíl od asfaltových lepenek

● oproti asfaltovým izolacím je možná montáž izolace na vlhké nevyzrálé betonové podklady nebo pouze na zhutněný podklad

● bezpečná montáž bez otevřeného ohně

● nízká nosnost a tlak na svislé izolované konstrukce zejména izolační přizdívky


Příprava spodní stavby rodinného domu před montáží hydroizolačního event. i protiradonového systému

● základová deska případně izolační přizdívka MUSÍ být prosté ostrohranných výčnělků

● podkladní betonová deska MUSÍ být zatvrdlá a pochozí, může být zavlhlá, ale bez kalužin vody a sněhu

● svislá konstrukce /izolační přizdívka/ NEMUSÍ být omítnutá, postačí srazit např. dřevěnou latí zatvrdlé pojivo ze spár

● na kontaktu vodorovné a svislé konstrukce se NEMUSÍ provádět tzv. oblý fabion

● prostupy instalací nebo jejich chráničky v izolované konstrukci MUSÍ být vytažené minimálně 50 mm nad její horní hranu

● prostupy instalací nebo jejich chráničky MUSÍ mít vzdálenost mezi sebou a od svislé konstrukce minimálně 50 mm

● prostor chráničky, tj. mezikruží mezi stěnou chráničky a vlastní instalací se MUSÍ dokonale utěsnit PU pěnou a tmelem

● na stavbě MUSÍ být zajištěn přívod elektrické energie 230 V, příkon minimálně 4000 W


Montáž hydroizolačního event. i protiradonového systému

● na zametenou a ostrohranných výčnělků prostou konstrukci je položena syntetická geotextílie o gramáži 300g/m2

● na takto připravený podklad je v pásech rozmotána a horkovzdušným automatem Leister TWINNY svařena termoplastová fólie

● následně jsou ručním přístrojem TRIAC vodotěsně event. plynotěsně opracovány detaily prostupů, chrániček, rohů a koutů

● zejména prostupy a chráničky instalací jsou opracovány těsnou manžetou s dvojitou mechanickou a ochrannou stahovací páskou

● doba trvání izolace základové desky rodinného domu je mezi 2 až 5 hodinami, u vnitřní vany rodinného domu je to doba odhadem 3 až 8 hodin

● dílo izolací resp. jeho etapa jsou předány a převzaty písemným protokolem se záruční doložkou

 Ochrana hydroizolačního resp. i protiradonového systému

● fóliová izolace se před položením dalších podlahových vrstev MUSÍ ochránit proti poškození vhodným způsobem /např. překrytím ochrannou geotextílií o minimální gramáži 600 g/m2, deskami z plastů, nopovanou PE folií nebo nejlépe vrstvou prostého betonu./

Příklady hydroizolačních a protiradonových systémů spodních staveb rodinných a bytových domů


POKUD V SOUČASNOSTI HLEDÁTE CENOVĚ A KVALITOU VÝHODNÉ ŘEŠENÍ HYDROIZOLACÍ NEBO IZOLACÍ PROTI VODĚ A RADONU PRO SVOJI SPODNÍ STAVBU RODINNÉHO NEBO BYTOVÉHO DOMU NEBO JINÉHO OBJEKTU, MŮŽETE SE INSPIROVAT PŘÍKLADY NAŠICH REALIZACÍ. DODÁVKY A MONTÁŽE HYDROIZOLACÍ A PROTIRADONOVÝCH IZOLACÍ PROVÁDÍME JIŽ 17 ROKŮ PO CELÉ ČR ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY, KTERÉ JSOU PŘI CELKOVÉM POSOUZENÍ DODÁVKY A MONTÁŽE FINANČNĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽLI ASFALTOVÉ IZOLACE.zpět na výpis článků