zpět na výpis článků

Komplexní radonový program

Měření radonu na pozemcích
Firma RADONtest s.r.o., původně založená jako fyzická osoba, působí na stavebním trhu již od roku 1994. Od počátku se snažíme progresivně posunout radonovou problematiku do smysluplných potřeb v oblasti stavebnictví. Jsme jediná měřičská firma v ČR, která v podobě nadimenzování a výpočtu potřebné tloušťky hydroizolace proti radonu pracuje dle ČSN 73 0601 s konkrétními daty získanými při měřeních radonu, přesněji při návrhu ochrany spodní stavby rodinného, bytového nebo jiného pobytového objektu proti vodě, vlhkosti a radonu. Tuto službu poskytujeme našim klientům ke každému měření radonu ZDARMA.

RADON JE PO KOUŘENÍ DRUHOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍČINOU VZNIKU RAKOVINY PLIC. ROČNĚ UMÍRAJÍ NA NÁSLEDKY PŮSOBENÍ RADONU STOVKY OBYVATEL ČR, A PŘESTO KAŽDOROČNĚ PŘIBÝVÁ VÍCE A VÍCE NEJEN RODINNÝCH DOMŮ, KTERÉ VYKAZUJÍ NENÍZKÉ, NĚKDY I EXTRÉMNĚ VYSOKÉ HLADINY RADONU.

Projekty a návrhy opatření proti vodě a radonu
Ke každému měření radonu dodáváme stavebníkovi nebo projektantovi ZDARMA nadimenzování a výpočet potřebné izolace, tzn. ochranu stavby nebo objektu před radonem, a tedy i před vodou a vlhkostí dle aktuálně platné ČSN. Současně předáváme každému klientovi-stavebníkovi naší firmy ZDARMA cenovou nabídku na optimalizovaný a ve srovnání s konkurencí cenově velmi výhodný hydroizolační nebo současně i protiradonový systém spodní stavby.

V případě, že naše firma radon neměřila, tak provádíme pro stavebníky, projektanty a stavební firmy na základě vyspecifikované dokumentace a protokolu o měření radonu optimalizované cenou, kvalitou a hlavně účinností, projekty a návrhy opatření proti vodě a radonu. Umíme posoudit výpočtem a dle požadavků ČSN i stávající navržená opatření s cílem snížit náklady na jejich realizaci.

Hydroizolace a protiradonové izolace
V mnoha případech, kdy jsme měřili radon na pozemku, se v posledních letech stále častěji vracíme na místo měření, přesněji již na spodní stavbu, kde provádíme dodávku a montáž izolací nejen proti vlhkosti a vodě, ale i radonu. Dílo izolací předáváme písemným protokolem se zárukou a stavebníka současně proškolíme, jak aplikovaný izolační systém dokonale a dostatečně ochránit před poškozením při dalších stavebních pracích.

Dodávky izolací proti vlhkosti, vodě a radonu
V rámci komplexních služeb ve stavebnictví se snažíme uspokojit každého investora, stavebníka nebo stavební firmu, kdy jsme schopni i dodat izolační materiál v krátkých dodacích lhůtách do 48 hodin do skladu nebo přímo na stavbu.

Měření radonu v objektech
Pro potřeby kolaudačního řízení, před rekonstrukcí nebo změnou stavby nejen pro stavební úřad, ale zejména pro kontrolu dostatečnosti navržených a provedených protiradonových opatření, pro zjištění radiohygienického stavu objektu před koupí či prodejem provádíme po celé ČR měření indoor radonu v pobytových a obytných místnostech zájmových objektů.

V případě zjištěných a následně potvrzených hladin radonu v předmětném objektu umíme navrhnout a zrealizovat velmi účinná a cenově přijatelná protiradonová opatření.

Realizace protiradonových opatření  nejen ve stávajících objektech
V posledních 10 letech jsme jako jediná komerční firma v ČR dokonale propracovali v praxi mnoho metod protiradonových opatření, a to nejen ve stávajících rodinných domech, ale i v novostavbách rodinných domů, které vykazují vysoké hladiny radonu. V rámci RADONOVÉHO PROGRAMU ČR jsme nápomocni k získání státní dotace na protiradonová opatření, která s garancí efektivního použití financí provádíme s téměř 100% účinností. Reference o úspěšnosti našich realizovaných projektů mohou poskytnout pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a krajských úřadů.

zpět na výpis článků