Co je PENB a k čemu je pro Vás prospěšný ?
Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148 / 2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy je stanovena zákonem č. 406 / 2006 Sb., o hospodaření energií, a musí být doložena od 1.1. 2009 zpracováním průkazu.

Průkaz ENB nesmí být starší 10 let a je součástí stavební projektové dokumentace podle prováděcího předpisu při :

● výstavbě nového rodinného domu, bytového nebo jiného objektu

● rekonstrukci vytápěných budov s celkovou plochou nad 1000 m2

● při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí

PENB řeší veškeré energetické systémy v objektu, včetně energetické náročnosti vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a případně využití obnovitelných zdrojů energie. Nezapočítává se a tedy se ani nehodnotí spotřeba tzv. zásuvkové energie domácích a jiných spotřebičů.

Energetická náročnost objektu je vyjádřená množstvím dodané energie.

Grafická část PENB značí, do které energetické kategorie objekt spadá a také je zde vyjádřeno vyhodnocení, do které kategorie by byl objekt zařazen po provedení energeticky úsporných opatření.

Dále se dozvíte, kolik objekt ročně spotřebuje energie a tedy kolik financí vynaložíte každoročně při jeho užívání.
V nízkoenergetickém domě ušetříte ve srovnání s běžnými stavbami 80 až 90 % nákladů na energie potřebné k vytápění a ohřevu teplé vody. Pasivní domy jsou dokonce dvakrát úspornější než nízkoenergetické domy.


Dle složitosti budovy a stavu dodaných podkladů pro zpracování PENB vede :

● k výrazně kvalitnějšímu návrhu vlastní stavby

● k odstranění chyb a nedostatků ve stavebním projektu

● k výrazné úspoře financí při jeho výstavbě

● k zásadní snížení energetické náročnosti

Proč byl v našem státě zaveden PENB ?

Průkaz vychází z evropské směrnice a byl zaveden i v ostatních státech EU, kde se v národních legislativách zavádějí regulační mechanismy ke snížení spotřeby energií a emise CO2. Obdobné mechanismy byly zavedeny u domácích spotřebičů nebo automobilů. V případě budov je situace výrazně závažnější, protože životnost objektu např. rodinného domu je mnohonásobně delší než životnost jiných spotřebičů energie. Pokud postavíte jednou rodinný dům, tak si svoji spotřebu energie ponese celý život stejně jako si i vy ponesete finanční výdaje za energie, teplo a vodu po celou dobu jeho užívání.

Z výše uvedeného důvodu by novostavby nejen rodinných domů, ale i dodatečné stavební úpravy u stávajících objektů měly být navrhovány a následně realizovány rozumně a cílem vedoucím k úsporným opatřením.

Člověk, který si staví nový dům, kupuje stávající objekt nebo si v něm chce pronajmout prostory pro bydlení či podnikání, by měl jednoznačně znát informaci, jaké budou výdaje na jeho provoz. Při koupi domu nebo bytu je PENB jedním z prodejních argumentů a určuje rozhodujícím způsobem cenu nemovitosti. Nemovitosti, zejména rodinné a bytové domy s nízkou energetickou náročností jsou na trhu vyhledávány a budou zárukou nejlepší investice do budoucna.

Průvodce PENB

Průvodce PENB

    zavřít okno