Ceník, podklady a objednávka
CENA

3.500,- Kč + DPH PRO RODINNÝ DŮM

při jiném rozsahu objektu je cena dohodou

PODKLADY

Prosím, zašlete a sdělte nám / e-mailem / :

IDENTIFIKACE STAVBY / BUDOVY /

Katastrální území

Parcelní čísla

Počet obytných podlaží / včetně částečně obytného podkroví a suterénu /

Ulice, č.p. / pokud již existuje /

PSČ

Obec

 

OBJEDNATEL

Jméno, příjmení, název firmy

Mobil, telefon

E-mail

IČO / pouze v případě firmy /

Adresa / sídlo firmy, trvalé bydliště /

Ulice, č.p.

PSČ

Obec

 

SEZNAM DOKUMENTACE

1. Situační plán stavby

2. Z technické části / zprávy / projektové dokumentace :

- popis způsobu vytápění a ohřevu teplé vody, vč. hlavních technických parametrů / navržené palivo, výkon a příkon zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech /

- a bude-li instalováno nucené větrání

- popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů / účinnost rekuperace tepla, použití zemního / event. selankového / výměníku tepla k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protizámrazové ochrany /

3. Z architektonické a stavebně-technické části projektované dokumentace :

- technická zpráva

- půdorys jednotlivých podlaží / vč. případného suterénu /

- řezy

- pohledy

Tyto podklady musí obsahovat :

- skladbu podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
- typ oken / svislých a střešních /, balkonových a vchodových dveří / plastová, dřevěná, hliniková, dřevohliníková / a jejich zasklení / dvojsklo, trojsklo / s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu


OBJEDNÁVKA

Kontaktujte naši firmu s uvedením Vašeho mobilního telefonního čísla níže uvedeným způsobem.


Bezplatná linka, volání ZDARMA na 800 220 022

Mobil : 602 703 543

E-mail : radontest@iradontest.cz

OBJEDNÁVKA ONLINE na našem webu.


    zavřít okno